Audit on kohustuslik:

  • enam kui kahe aktsionäriga aktsiaseltsile;

  • kohaliku omavalitsuse üksusele ja avalik-õiguslikule juriidilisele isikule;

  • riigieelarvest eraldist saavale erakonnale;

  • AudS § 91 lg 4 / § 92 lg 2 toodud sihtasutusele ning

  • äriühingule, milles riigil on otsustusõigus.


Auditit või ülevaatuse vajalikkust saate kontrollida siin