Audiitor- ja raamatupidamis-teenused Eestis

25 aastat kogemust

Paveta AU OÜ on 1996. aastal Eesti Vabariigi vandeaudiitorite poolt moodustatud, erakapitalil põhinev ettevõte.

Meie missiooniks on kompleksse arvestusekspertide teenuse pakkumine, mille tulemusel suureneb meie klientide majanduslik efektiivsus, kasvab finantsedu- ja stabiilsus ning vähenevad finantsriskid.

Edu saavutamise eelduseks peame ettevõtete raamatupidamisarvestuse viimist kõrgele kaasaegsele tasemele.

Väärtustame kõiki seadust järgivaid kliente, sõltumata nende suurusest ja tegevusalast.