AUDIITOR-

KONTROLL

Tegemist on kindlustandva töövõtuga, mis kontrollib, et raamatupidamisaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, tulemust ja rahavooge.

Audiitor kontrollib aastaaruande vastavust raamatupidamistavale, maksuarvestusprintsiipide rakendamist ning veendub kolmandatele osapooltele esitatava aruande finantsnäitajate õigsuses.

Audiitor ei võta juhtkonnalt vastutust.

Tasu sõltub enamasti auditi teostamisele kulutatud tundide arvust ning tööga kaasneva vastutuse suurusest. Tasus lepitakse kokku enne tööga alustamist.

Vaata, kas vajad auditit siin

Küsi pakkumist paveta@paveta.ee