Pakendiettevõtja finantsjuhtimise ja pakendiaruande audiitorkontroll

Pakendiaruande audiitorkontrolli eesmärgiks on hinnata pakendiregistrisse esitatud andmete õigsust. Tegemist on piiratud kindlustandva töövõtuga.

Vajate pakendiauditit, kui Teie ettevõte laseb turule pakendatud kaupa pakendimassiga rohkem kui 20 tonni aastas.

Hind sõltub pakendiarvestuse keerukusest.

Küsi pakkumist paveta@paveta.ee