RAAMATU-PIDAMINE

Teenus sisaldab:

  • raamatupidamisprogrammis nii ostuarvete kui kuludokumentide sisestamine;

  • müügiarvete koostamine ja saatmine, kanded raamatupidamisprogrammis;

  • palgaarvestus ( igakuine palgaarvestus, lisatasud, puhkus- ja haigushüvitised);

  • deklaratsioonide esitamine e-MTAs (TSD ja KM);

  • põhivara arvestus;

  • panga ja kassa arvestus raamatupidamisprogrammis, korrigeerimiskanded;

  • aruannete koostamine (bilanss, kasumiaruanne);

  • majandusaasta aruande koostamine;

  • konsultatsioon.